Parafia Ewangelicko-Luterańska we Wrocławiu

10. Święto Muzyków

W piątek 24 listopada wspólnie z muzykami i miłośnikami muzyki liturgicznej obchodziliśmy 10. Święto Muzyków. Podczas uroczystego, jubileuszowego nabożeństwa wystąpiły aż trzy chóry wraz ze swymi dyrygentami:

Chór Chłopięcy Narodowego Forum Muzyki z Małgorzatą Podzielny, Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej z Małgorzatą Sapiechą-Muzioł i Ewą Gądek, a także Chór Medici Cantantes Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z Magdaleną Wojtas. Jak zwykle śpiewom towarzyszył również zespół instrumentów dętych oraz kotły. Kazanie wygłosił ks. Marcin Orawski.

22 listopada każdego roku wspominamy życie i świadectwo wiary Cecylii z Rzymu, wczesnochrześcijańskiej męczennicy. W wyniku błędnego tłumaczenia literatury hagiograficznej, uznano, że grała ona na organach i uczyniono ją patronką muzyków. Dziś to nieporozumienie wydaje się nie mieć znaczenia, wielowiekowa tradycja związała bowiem Cecylię już na stałe z muzyką, szczególnie kościelną.

Historia Święta Muzyków we Wrocławiu rozpoczyna się w roku 2008, kiedy po raz pierwszy zorganizowano ekumeniczne spotkanie modlitewne dla środowiska organistów. Wydarzenie powtórzono w roku 2009. Były to wówczas skromne Jutrznie, sprawowane według rzymskokatolickiego porządku Liturgii Godzin. W roku 2010 nabożeństwo przybrało obecną formę: Liturgii Słowa z bogatą oprawą muzyczną – instrumentalną i chóralną. Od roku 2011 stałym uczestnikiem nabożeństwa jest Chór Chłopięcy Narodowego Forum Muzyki wraz ze swoją dyrygentką Małgorzatą Podzielny. Co roku można usłyszeć także instrumenty dęte i perkusyjne. Na liturgię zapraszani są ekumeniczni goście, zarówno duchowni, jak i świeccy. Jako wielkiego przyjaciela Święta Muzyków należy w tym miejscu wymienić ks. prof. dr hab. Bogdana Ferdka, wykładowcę Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Od roku 2014 dyrektorem muzyki jest Tomasz Kmita-Skarsgård, dyrektorem liturgii (precentorem) Paweł Kasprzyk, a nabożeństwo odbywa się w Ewangelickim Kościele Opatrzności Bożej.

schg.pl, fot. Przemysław Kukuła

Brak możliwości dodawania komentarzy.