Parafia Ewangelicko-Luterańska we Wrocławiu

Koniec roku

Koniec roku zmusza nas do podsumowania osobistych i rodzinnych osiągnięć i zaniedbań, które zdarzyły się w minionym czasie. Koniec grudnia to także czas oczekiwania. Co nas czeka w najbliższej przyszłości? Czego  się spodziewać? Czy duchowo jesteśmy przygotowani na to wszystko?

Gdy zastanawiałem się nad tekstem odpowiednim na przełom lat, doszedłem do wniosku, że najlepiej z naszymi uczuciami będzie współgrał tekst z Trenów Jeremiaszowych. Prorok Jeremiasz żył na przełomie VII i VI wieku p.n.e i pochodził z rodu kapłanów. Przeżył prześladowania, ale żył zawsze w głębokiej wierze, że Bóg go nie opuści. Stąd jego słowa: Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miło-sierdzie jego nie ustaje. Każdego poranka objawia się na nowo, wielka jest wierność twoja. Pan jest moim działem, mówi dusza moja, dlatego w nim mam nadzieję. Dobry jest Pan dla tego, kto mu ufa, dla duszy, która go szuka. (Tr 3,22-25)

Przechodzimy w życiu mniej lub bardziej ciężkie doświadczenia. Jeśli jednak mamy ufność i nadzieję w Panu łatwiej je pokonać. Przeżyłem już 80 lat, wojnę, osiem operacji chirurgicznych i zawsze, kiedy mnie czekała kolejna operacja czytałem Psalm 23: Pan jest Pasterzem moim… To dawało mi ukojenie i pokój. Dlatego cytowany tekst Trenów jest dobrym przypomnieniem komu zawdzięczamy otrzymane dobro w kończącym się roku, komu winniśmy dziękować za otrzymane dary, opiekę, pokój w kraju. A jeżeli przechodziliśmy smutne doświadczenie, to pamiętajmy, że Bóg był tym, kto nas wspierał. Jego miłość nas otaczała, Jego ręka prowadziła. Dobry jest Pan dla tego, kto mu ufa, dla duszy, która go szuka.

Stoimy przed nowym rokiem, wielką niewiadomą naszego życia, naszego kraju i świata. Przed mroczną przyszłością związaną z kryzysem gospodarczym na świecie i niepokojącymi wiadomościami politycznymi. Wielu ludzi trwoży się o los własny i swoich bliskich. Pamiętajmy jednak: jesteśmy dziećmi Bożymi i nie musi-my się lękać. Wszak sam Jezus Chrystus nam oznajmił: Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Jego obietnica jest niezniszczalna, jak pisze ap. Paweł: Jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. (Rz 3,38-39).

Nie mamy więc powodu by się lękać, gdyż nasz Zbawiciel zawsze jest z nami i nigdy nas nie opuszcza. Ufajmy Jego miłości i Jego łasce. Tak jak Bóg w czasach Izajasza i Jeremiasza zawsze ratował swój lud, wyprowadzał go z niewoli, tak i dzisiaj nas prowadzi, gdyż obiecał, że będzie z nami Po wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Śmiało więc wkroczmy w nowy rok, dziękując Bogu za wszelkie dary łaski, którymi nas ostatnio obdarzył i prosząc Go, by i ten nowy rok pobłogosławił wzmocnieniem naszej wiary, ufnością

w moc Jego Słowa i nadzieją, która ma najżywsze źródło w Jego Słowie.

Henryk Dominik

Brak możliwości dodawania komentarzy.