Parafia Ewangelicko-Luterańska we Wrocławiu

Rok 2011


Słowo Parafialne nr 80 / XII/ 2011 (PDF)

Słowo dusz­pa­ste­rza, reflek­sje, poezja

„Nowy Rok – taki sam, ale inny” – R. Ćwikowski

„Koniec roku”  – H. Dominik

Wydarzenia

„Piotr Skarga patro­nem roku 2012” – Anna Oryńska

Teologia: „Bóg bez brody” – P. Lorek

Poezja – Izabela Szubert

Kącik dla dzieci

Informator, życze­nia świą­teczne

 

Słowo Parafialne nr 79 / IX/ 2011 (PDF)

Słowo dusz­pa­ste­rza

Temat numeru: „Śmierć, jako przy­czy­nek życia”

Poezja: A. Ściepuro, L. Krzemienicki

Wydarzenia

Historia: „Wieża kościoła św. Elżbiety”

Teologia: „Prawo i wojna na kar­tach Biblii”

„Protestanckie pier­wiastki twór­czo­ści J. Słowackiego”

Widzenia wła­sne: „Lokatorstwo”, „Współczucie”

Kącik dla dzieci

Informator

 

Słowo Parafialne nr 78 / VI/ 2011 (PDF)

Słowo dusz­pa­ste­rza

Temat numeru: „Czas małych kościo­łów”

Poezja

Wydarzenia

Historia: „Johannes Crato von Craftheim”

Spojrzenia wła­sne: „Świat gościn­nie u przy­ja­ciół”

Kącik dla dzieci

Informator

 

Słowo Parafialne nr 77 / IV / 2011 (PDF)


Słowo dusz­pa­ste­rza

Temat numeru: „W świe­tle lub w ciem­no­ści”

Refleksje

Wydarzenia

Wspomnienia: „Renata”, Marta Podżorska

Historia: „Kult reli­kwii we Wrocławiu i na Śląsku”

Spojrzenia wła­sne: „Wysłuchane modli­twy”, „Biblijny donos”

Kącik dla dzieci

Informator