Parafia Ewangelicko-Luterańska we Wrocławiu

Rok 2012


Słowo Parafialne nr 84 / XI / 2012 (PDF)

Słowo dusz­pa­ste­rza, reflek­sje, poezja

Felietony – „Święta maso­chi­stów?”, „Świąteczne wydaw­nic­twa”

Wydarzenia

Historia – „Christian Gryphius”, „Boże Narodzenie 1914”

Teologia – „Samotny Bóg – samotny czło­wiek”

Punkty widze­nia – „Świąteczny czas i świą­teczne sym­bole”

Kącik dla dzieci

Informator

 

Słowo Parafialne nr 83 / X / 2012 (PDF)

Słowo dusz­pa­ste­rza, reflek­sje, poezja

Felieton – „Rozważania stron­ni­cze i nie­obiek­tywne”

Wydarzenia

Historia – „Przegrana walka o kościół w Wołowie cd.”

Teologia – „Modlitwa a roz­wój oso­bi­sty.”

Punkty widze­nia – „Początek jesieni”, „Kalejdoskop gwiazd”, „Sportowe lato”

Kącik dla dzieci

Informator

 

Słowo Parafialne nr 82 / VII/ 2012 (PDF)

Słowo dusz­pa­ste­rza, reflek­sje, poezja

Felieton – „Wakacyjne trudy”

Wydarzenia

Historia – „Przegrana walka o kościół w Wołowie”

Punkty widze­nia – „Pasja two­rze­nia”, „Ku peł­nemu zdro­wiu”

Kącik dla dzieci

Informator

 

 

Słowo Parafialne nr 81 / IV/ 2012 (PDF)

Słowo dusz­pa­ste­rza, reflek­sje, poezja

Felietony – „Śmierć, wła­ści­wość życia”, „Cóż jest prawdą”

Wydarzenia

Historia – „Anomalie pogo­dowe czy zmiany kli­ma­tyczne”

Teologia: „Pewność zmar­twych­wsta­nia”, „Józef z Arymatei” 

Punkty widze­nia – „Rozstania”

Kącik dla dzieci

Informator