Parafia Ewangelicko-Luterańska we Wrocławiu

Rok 2013


Słowo Parafialne nr 87 / X / 2013  – cały numer (pdf)

00. Słowo Parafialne 2013-4_Okladka_ORYG

Wigilijna świeca wiary nadziei i miło­ści – bp Ryszard Bogusz (pdf)

Poecilia reti­cu­lata – Izabela Szubert, Adam Mickiewicz – Leon Krzemieniecki (pdf)

Obecność Jezusa – Piotr Lorek (pdf)

Z Bożym Narodzeniem w Nowe Narodzenie – Rafał Ćwikowski (pdf)

Wydarzenia (pdf)

Niezapomniane wspo­mnie­nia – Edyta Felkle (pdf)

Słowo Parafialne ma już 20 lat (pdf)

Nasze dwie kamie­nice – Joanna Korsan (pdf)

Zdradzone Zaufanie – Barbara Centkowska-Małecka (pdf)

Kącik dla dzieci (pdf)

Informator: jubi­le­usze, wspo­mnie­nia, uro­czy­sto­ści (pdf)

Kalendarz litur­giczny (pdf)

 

Słowo Parafialne nr 87 / X / 2013 (PDF)

SP 3-2013_okladka_300x432

„Quo vadis”? – bp Ryszard Bogusz, „Most” – Agnieszka Ściepuro

„Cisza przed Bogiem” – Piotr Lorek

„Jesienny rema­nent duszy” – Rafał Ćwikowski

Wydarzenia

„W jakiego Boga wie­rzymy” – Henryk Dominik

„Wątki teo­lo­giczne w epi­ta­fium Jana Hessa” – Joanna Korsan

„Ewangelicy na nie­da­le­kiej pół­nocy” – Daria Stolarska

Kącik dla dzieci

Informator: jubi­le­usze, wspo­mnie­nia, uro­czy­sto­ści

 

Słowo Parafialne nr 86 / VI / 2013 (PDF)

SP_okladka_800x600

Piękno Bożego stwo­rze­nia”” – bp Ryszard Bogusz

Poezja – Agnieszka Ściepuro, Leon Krzemieniecki

„Na niwach zie­lo­nych” – Izabela Szubert

Wydarzenia

„Dzieje wro­cław­skich mumii egip­skich” – Anna Oryńska

„Zwierzęta naszymi braćmi” – Rafał Ćwikowski

Nicnierobienie – Piotr Lorek

Kącik dla dzieci

Informator: jubi­le­usze, wspo­mnie­nia, uro­czy­sto­ści

Kalendarz litur­giczny: LIPIEC-WRZESIEŃ 2013

Słowo Parafialne nr 85 / III/ 2013 (PDF)

SP 1-2013 Okladka oryginal 240x340

„Przez smu­tek do zwy­cię­stwa” – bp Ryszard Bogusz

„W świe­tle lub w ciem­no­ści” – Rafał Ćwikowski

Wydarzenia

Teologia: „Korona cier­niowa” – Henryk Dominik

Teologia: „Post w kul­tu­rach i reli­giach” – Rafał Ćwikowski

Teologia: „Nie bać się pytać o prawdę” – Piotr Lorek

Punkty widze­nia: Szukając odpwie­dzi – Izabela Szubert

Recenzja: „Nietoperz w świą­tyni. Biografia Jerzego Nowosielskiego” – Agnieszka Ściepuro

Kącik dla dzieci

Informator: jubi­le­usze, wspo­mnie­nia, uro­czy­sto­ści

Informator: plan wyda­rzeń – MARZEC-CZERWIEC 2013