Parafia Ewangelicko-Luterańska we Wrocławiu

Rok 2015


Słowo Parafialne nr 96/ XII / 2015 – cały numer (pdf)

Okladka_oryg
Radość dziś nastała, radość nie­by­wała – bp Ryszard Bogusz (pdf)

Urszula M. Radziszewska – Podążaj za Gwiazdą

Poezja – Agnieszka Ściepuro, Leon Krzemieniecki (pdf)

Wydarzenia (pdf)

Agnieszka Zielińska – Dla nas nie ma barier, a razem możemy wię­cej (pdf)

Humor i kącik dla dzieci (pdf)

Joanna Korsan – Dziesięciolecie Klubu Rodzica (pdf)

Bartłomiej Górski – Ordon: jemu strze­lać nie kazano (pdf)

Informator – jubi­le­usze (pdf)

Kalendarz litur­giczny (pdf)

Słowo Parafialne nr 95/ X / 2015 – cały numer (pdf)

Okladka_oryg
Czas Reformacji cza­sem reflek­sji – bp Ryszard Bogusz (pdf)

Poezja – Agnieszka Ściepuro, Leon Krzemieniecki (pdf)

Debata oks­fordzka (pdf)

Wydarzenia (pdf)

Wolontariat (pdf)

Humor i kącik dla dzieci (pdf)

Przywracanie pamięci – Anna Oryńska (pdf)

Marsz, marsz… – Urszula M. Radziszewska, Bartłomiej Górski (pdf)

Informator – jubi­le­usze, chrzty, śluby, wspo­mnie­nia (pdf)

Kalendarz litur­giczny (pdf)

Słowo Parafialne nr 94/ VI / 2015 – cały numer (pdf)

Okladka_oryg
Za wszystko dzię­kuj­cie! – bp Ryszard Bogusz (pdf)

Wspomnienia – śp. Rita Witt, śp. dr Maciej Lis (pdf)

Poezja – Leon Krzemieniecki, Agnieszka Ściepuro, Daria Stolarska (pdf)

Wydarzenia (pdf)

Nagroda im. ks. Leopolda Otto – wywiad z Henrykiem Dominikiem – Łukasz Cieślak (pdf)

Kącik dla dzieci (pdf)

Przeto ta post­illa cz.3 – Joanna Korsan (pdf)

Informator – jubi­le­usze, chrzty, wspo­mnie­nia (pdf)

Kalendarz litur­giczny (pdf)

Słowo Parafialne nr 93/ IV / 2015 – cały numer (pdf)

Okladka_oryg
Gdzież jest o śmierci zwy­cię­stwo twoje?  – bp Ryszard Bogusz (pdf)

Poezja – Leon Krzemieniecki, Agnieszka Ściepuro (pdf)

Wiosna Ostatniej Wieczerzy – Leon Krzemieniecki (pdf)

70. Rocznica śmierci Dietricha Bonhoeffera:

Duchowy mini­ma­lizm – Piotr Lorek (pdf)

Chrystus nie umarł za war­to­ści chrze­ści­jań­skie – Łukasz Cieślak (pdf)

Wrocławskie dzie­ciń­stwo – Anna Oryńska (pdf)

Bez cukru; post­scrip­tum – Daria Stolarska (pdf)

Wydarzenia (pdf)

Wielu cho­ruje na głód miło­ści – wywiad z bisku­pem Boguszem – Łukasz Cieślak (pdf)

Przeto ta post­illa cz.2 – Joanna Korsan (pdf)

Kącik dla dzieci (pdf)

Informator – jubi­le­usze, chrzty, wspo­mnie­nia (pdf)

Kalendarz litur­giczny (pdf)