Parafia Ewangelicko-Luterańska we Wrocławiu

Złożyli ślubowanie konfirmacyjne

Pięcioro konfirmantów złożyło w tym roku ślubowanie Bugu i Kościołowi w czasie uroczystego nabożeństwa w Święto Zesłania Ducha Świętego – w niedzielę 4 czerwca. W obecności rodzin i zboru do konfirmacji przystąpili: Amelia Leonarska, Aleksandra Orawska, Maciej Kwieciński, Maciej Mieczkowski, Jakub Sobczak. Uroczystość prowadzili: biskup Ryszard Bogusz oraz ksiądz Marcin Orawski. W imieniu rady parafialnej słowo do młodzieży skierował Łukasz Cieślak.

Konfirmacja w kościele ewangelickim jest osobistym potwierdzeniem sakramentu Chrztu Świętego oraz złożeniem ślubowania wierności Kościołowi. Ceremonię poprzedza dwuletni okres przygotowań zwany naukami konfirmacyjnymi, który kończy się publicznym egzaminem. W naszej parafii odbył się on tydzień przed konfirmacją, w niedzielę 27 maja. Egzamin ma zwyczajowo charakter pokazowy. Konfirmanci odpowiadając na pytania prezentują zagadnienia, które były omawiane w trakcie okresu przygotowawczego. Warunkiem przystąpienia do publicznego egzaminu w kościele jest wcześniejsze zaliczenie tzw. egzaminu wewnętrznego, szczegółowo sprawdzającego zdobyte wiadomości.

W dniu konfirmacji luteranie po raz pierwszy przystępują do sakramentu Komunii Świętej. Nabywają też pełni praw wynikających z bycia członkiem kościoła luterańskiego (więcej na temat konfirmacji TUTAJ)

Marcin Orawski, zdjęcia Krzysztof Bens

Brak możliwości dodawania komentarzy.