Parafia Ewangelicko-Luterańska we Wrocławiu

nabożeństwa


Szczegółowy plan nabo­żeń­stw znaj­duje się w Naszym Kalendarzu w pra­wym panelu.

WROCŁAW:

Nabożeństwa odby­wają się w każdą nie­dzielę i święto o godz. 10.00.
W 1. i 3. nie­dzielę mie­siąca – nabo­żeń­stwo ze spo­wie­dzią i Komunią Świętą 00_Komunia Świeta01.
W Adwencie oraz w Czasie Pasyjnym wszyst­kie nabo­żeń­stwa nie­dzielne są połą­czone spo­wie­dzią i Komunią Świętą 00_Komunia Świeta01.

WOŁÓW – kaplica przy ul. Koszarowej 1-3:

25 grud­nia, 1. Dzień Świąt Narodzenia Pańskiego, godz. 10:00

22 listo­pada, Niedziela Wieczności, godz. 13:00

8 listo­pada, godzina 10:00

25 paź­dzier­nika, godzina 13.00

4 paź­dzier­nika, Dziękczynne Święto Żniw, godzina 13.00 00_Komunia Świeta01

20 wrze­śnia, godzina 10.00

6 wrze­śnia, godzina 10.00

9 sierp­nia, godzina 13.00 00_Komunia Świeta01

26 lipca, godzina 13.oo

12 lipca, godzina 13.oo

14 czerwca, godzina 13.oo

31 maja, godzina 13.00

17 maja, godzina 10.oo

26 kwiet­nia, godzina 13.oo

5 kwiet­nia, Wielkanoc, godzina 10.00