Parafia Ewangelicko-Luterańska we Wrocławiu

ŚWIADOMY KONSUMENT – spotkanie dla seniorów z zakresu ochrony praw konsumentów

Jak nie dać się nieuczciwym sprzedawcom, wciskającym cudowne garnki, wełnianą pościel za grube pieniądze albo nakłaniającym do zmiany dostawcy gazu/prądu? Na te i inne pytania w środę, 11 lipca 2018 o godz. 10.30, odpowie prawnik zajmujący się ochroną praw konsumentów. Spotkanie odbędzie się w Dziennym Domu dla Osób Starszych Senior+ (w podwórzu Kamienicy pod Aniołami, Kazimierza Wielkiego 31-33) i jest adresowane do seniorów.

Podczas spotkania poruszone zostaną następujące kwestie:
1. Podstawowe aspekty prawa umów – praktyczne wskazówki,
2. Jak reklamować towary czyli omówienie gwarancji i rękojmi,
3. Umowy zawierane na odległość – co należy wiedzieć,
4. Pokazy garnków/pościeli itp. i działalność akwizytorów czyli zakupy poza lokalem przedsiębiorstwa,
5. Nieuczciwe praktyki operatorów telekomunikacyjnych,
6. Zmiana dostawcy energii/gazu itp. w praktyce,
7. Prawa konsumenta w przypadku usług turystycznych

Szkolenie prowadzone będzie przez prawnika mającego doświadczenie w zakresie prawa konsumenckiego. Uczestnicy szkoleń zostaną poinformowani o możliwości nieodpłatnego skorzystania w wersji elektronicznej z poradnika przygotowanego wspólnie przez Stowarzyszenie Aquila i Stowarzyszenie Euro-Concret w grudniu 2017 r. pt. „Konsumenci seniorzy a sprzedaż bezpośrednia – prawa i zagrożenia”.

Projekt ten jest finansowany ze środków Gminy Wrocław w ramach Art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Brak możliwości dodawania komentarzy.