Parafia Ewangelicko-Luterańska we Wrocławiu

Spotkania seniorów


SPOTKANIA SENIORÓW – odby­wają się w ostatni ponie­dzia­łek mie­siąca, godz. 16.00